BACH BLOESEM THERAPIEDr. Edward Bach leefde aan het begin van de vorige eeuw. Hij ontwikkelde een behandelmethode met 38 remedies, bereid uit bloesems van planten, bomen en struiken (op één na, namelijk rock water). Daarbij gaat hij uit van de stelling: gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel. De werking van deze behandelmethode berust op het gebruiken van de energie van in bloei zijnde planten om emotionele en psychische problemen te behandelen. Aan het merendeel van onze blokkades van lichaamsenergie liggen emotionele verkrampingen ten grondslag. Een bloesemremedie kan de emotie verzachten of opheffen. Ons lichaam hoeft vervolgens de emotie niet meer te blokkeren, de lichaamenergie wordt ook niet meer tegengehouden en kan weer stromen. Om vast te stellen welke “bachbloesem” u nodig heeft wordt er gekeken naar de karakterstructuur, maar ook naar de problemen die er aanwezig zijn. Enkele Bachbloesems: Aspen: bevreesd voor wat gaat komen, angsten van onbekende oorzaak. Beech: arrogant, intolerant, oordelen over anderen. Centaury: beďnvloedbaar, kan geen 'nee' zeggen. Cerato: geen vertrouwen in zichzelf.agrimonie
Agrimonie (Agrimony)

Mentale kwelling verborgen achter luchthartigheid
TYPE : Kom je zorgeloos over, maar is dat een dekmantel voor angsten, zorgen en diepe innerlijk kwelling?

Positief: Je bent een van nature opgewekt gezelschap, je accepteert jezelf en kunt problemen weer in het juiste perspektief zien.
Beuk
Beuk (Beech)

Onverdraagzaamheid Overbezorgtheid voor het welzijn van anderen
TYPE : Heb je altijd kritiek en ben je onverdraagzaam t.o.v. anderen en jezelf ?

Positief: Je bent meer tolerant en hebt gevoel van medeleven en verbondenheid met anderen. Je eigen emoties komen weer los.
Bosrank
Bosrank (Clematis)

Dromerigheid gebrek aan interesse vooe het heden
Onvoldoende interesse in het nu
TYPE : Leef je in je eigen droomwereld, heb je geen interesse voor de werled om je heen ?

Positief: Je krijgt weer een levendige interesse voor je eigen omgeving, je hebt weer plezier in het leven.
Je creativiteit komt tot uiting
Duizendguldenkruid
Duizendguldenkruid (Centaury)

Zwakke wilskracht en/of onderdanig.
Overgevoelig voor ideeen en invloeden
TYPE : Kun je geen nee zeggen, kun je niet voor jezelf opkomen en wil je iedereen tevreden stellen? Heb je snel gebrek aan energie ?

Positief: Je bent anderen graag van dienst zonder je eigen behoefte te ontkennen, je weet wat je wilt en hebt geen last meer van de mening van anderen.
Esp
Esp (Aspen)

Angst en vrees zonder aanwijsbare reden
Angst
TYPE : Ben je plotseling overrompeld door angst en bezorgdheid, door nachtmerries of angst voor het donker?

Positief: Je krijgt weer een innerlijk gevoel van vertrouwen, veiligheid en onbevreesdheid. Paniek wordt verlangen naar avontuur. Je kunt weer beter slapen.
Gaspeldoorn
Gaspeldoorn (Gorse)

Radeloosheid en wanhoop
Onzekerheid
TYPE : Heb je last van extreme hopeloosheid en wanhoop, bijvoorbeeld bij ziekte heb je de strijd opgegeven?
Is dit al heel lang zo?

Positief:Je krijgt weer hoop en vertrouwen ondanks lichamelijke en psychische problemen. Je bent weer opgewekt en gelukkig.
Gentiaan
Gentiaan (Gentian)

Ontmoediging en wanhoop
Onzekerheid
TYPE :Ben je pesimistisch en heb je een negatieve visie? Ben je snel ontmoedigd door aanwijsbare oorzaak en na een tegenslag?

Positief:Je realiseert je dat niemand ooit kan falen, zolang je je best doet. Je kunt moeilijkheden overzien en tegenslagen weer overwinnen.
Grove den
Grove den (Pine)

Zelverwijt en schuldgevoel
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Voel je je vaak schuldig en verwijt je jezelf ook de fouten van anderen?

Positief:Je vindt vernieuwde energie, je accepteert jezelf zonder overdreven negatieve oordelen
Haagbeuk
Haagbeuk (Hornbeam)

Maandagochtend gevoel
Onzekerheid
TYPE :Heb je last van verveling en mentale vermoeidheid, ben je overwerkt, heb je last van dagelijkse sleur? Wordt je al moe als je aan werken denkt?

Positief:Je raakt weer overtuigd van je eigen krachten en vermogen om het dagelijkse werk aan te kunnen. Je wordt weer levendig en helder.
Hardbloem
Hardbloem (Scleranthus)

Onzekerheid, besluiteloosheid
Onzekerheid
TYPE :Ben je besluiteloos vooral bij twee keuzemogelijkheden?

Positief:Je krijgt zekerheid, innerlijke rust, besluitvaardigheid en evenwichtigheid in alle omstandigheden.
Herik
Herik (Mustard)

Diepe wanhoop zonder reden
Onvoldoende interesse in het nu
TYPE :Voel je je zomaar neerslachtig en moedeloos en je weet niet waarom?

Positief:Je blijheid keert terug, je wordt innelijk weer stabiel en vredig. Je ziet de zon weer schijnen.
Hondsroos
Hondsroos (Wild Rose)

Gelatenheid, apathie
Onvoldoende interesse in het nu
TYPE :Heb je je neergelegd bij bepaalde onplezieruige situaties en de strijd opgegeven?

Positief:Je krijgt weer een levendige interesse in het leven, je werk en mensen om je heen. Je leeft weer op en krijgt weer nieuwe energie.
Hulst
Hulst (Holly)

Haat, afgunst, jaloezie
Overgevoelig voor invloeden en ideeen.
TYPE :Zit je vol haat, afgunst en jaloezie, voel je je onzeker achterdochtig en agressief?

Positief:Je krijgt een edelmoedig hart en je bent in staat onvoorwaardelijke liefde te geven. Je bent minder opvliegend en kritisch voor anderen.
Ijzerhard
Ijzerhard (Vervain)

Overmatig enthousiasme
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
TYPE :Heb je een sterke wil en overtuiging, ben je overactief en overschrijd je mogelijk je eigen grenzen? Vacht je tegen onrecht?

Positief:Je krijgt kalmte, wijsheid, tolerantie en het vermogen om te ontspannen. Je ziet dat ook de mening van anderen waardevol kan zijn.
Kamperfoelie
Kamperfoelie (Honeysuckle)

Leeft in het verleden.
Onvoldoende interesse in het nu
TYPE :Klamp je je overmatig vast aan het verleden, bijv. na het overlijden van een partner, of als alleenstaande ouder?

Positief:Je kunt weer in het heden leven,je ziet het leven weer als een waardevolle ervaring. Je hebt het verleden geaccepteerd en verwerkt.
Kastanjeknop
Kastanjeknop (Chestnut Bud)

Leert niet van zelf gemaakte fouten
Onvoldoende interesse in het nu
TYPE :Leer je niet van je ervaringen, en kun je daarom niet vooruitkomen in je leven ?

Positief:Je kunt weer kennis en wijsheid putten uit je dagelijkse ervaringen en je fouten objectief bekijken en er van leren.
Kerspluim
Kerspluim (Cherry Plum)

Angst om verstand, controle te verliezen
Angst
TYPE :Sta je op de rand van een zenuwinzinking, wil je er misschien zelfs wel een eind aan maken?

Positief:Je straalt weer innerlijke rust en kalmte uit, kunt weer redelijk denken en handelen. Negatieve ervaringen worden verwerkt
Lariks
Lariks (Larch)

Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Heb je gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst of minderwaardigheidsgevoelens ?

Positief:Je wordt weer doortastend met een realistisch gevoel van eigenwaarde. Het kan je helpen als je een examen moet doen.
Loodkruid
Loodkruid (Cerato)

Zoekt advies en goedkeuring, bevestiging van anderen.
Onzekerheid
TYPE :Vertrouw je je eigen oordeel en beslissingen niet en vraag je vaak de mening van anderen ?

Positief:Je krijgt weer vertrouwen in je eigen innerlijke wijsheid, volgt je eigen intuitie en roeping
Maskerbloem
Maskerbloem (Mimulus)

Angst voor bekende dingen.
Angst
TYPE :Voel je je angstig voor een bekende oorzaak ? Word je daar verlegen en teruggetrokken van ?

Positief:Je kunt je problemen werr vol vertrouwen en humor tegemoet treden. Je kunt weer voor jezelf opkomen. Je kunt de confrontatie met je angst aan en er overheen.
Reuzenbalsemien
Reuzenbalsemien (Impatiens)

Ongeduld
Eenzaamheid.
TYPE :Ben je snel geirriteerd, ongeduldig of nerveus? Hebben anderen last van jouw rusteloosheid?

Positief:Je zelfverzekerdheid, intelligentie en spontaniteit komen terug met meer geduld en begrip. Je neemt weer de tijd om te genieten.
Ruwe dravik
Ruwe dravik (Wild Oat)

Onzekerheid over juiste levenspad
Onzekerheid
TYPE :Zoek je een richting in je leven en moet je belangrijke beslissingen nemen?

Positief:Er komt een duidelijk beeld over wat je moet kiezen, Je kunt je roeping volgen.
Struikheide
Struikheide (Heather)

Egocentrisch en berzorgdheid voor eigen welzijn.
Eenzaamheid
TYPE :Wordt je volledig in beslag genomen door je eigen problemen en kwalen?

Positief:Je wordt een goede luisteraar, je kunt anderen met veel liefde bijstaan. Je praat niet meer alleen over jezelf.
Tamme kastanje
Tamme kastanje (Sweet Chestnut)

Extreme mentale kwellingen.
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Ben je radeloos en wanhopig? Ben je extreem gekweld en angstig? Heb je alles al geprobeerd en zie je geen uitweg meer?

Positief:Je wordt bevrijd van je wanhoop en depressie, je gemoedsrust keert terug. Je krijgt weer hoop in het leven.
Veld iep
Veld iep (Elm)

Plotseling "overvallen" door teveel verantwoordelijkheden
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Heb je een tijdelijk gevoel van tekortschieten en teveel hooi op je vork genomen? Ben je moedeloos geworden?

Positief:Het vertrouwen in je bekwaamheid wordt hersteld en je zelfvertrouwen keert terug.
Vogelmelk
Vogelmelk (Star of Bethlehem)

Reactie op een schok
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Heb je het moeilijk om geestelijk of lichaamelijk een schok te verwerken, bijv. na een ongeluk of na slecht nieuws o.i.d.?

Positief:Volgelmelk neutraliseert je traumatische ervaringen van pas geleden of uit het verleden. Het is een geestelijke pijnstiller die zorgt voor een krachtig herstel.
Walnoot
Walnoot (Walnut)

Bescherming tegen anderen
Overgevoelig voor invloeden en ideeen.
TYPE :Gebeuren er belangrijke veranderingen in je leven, of wordt je belemmerd door verplichtingen?

Positief:Je krijgt kracht om vooruit te komen, en het verleden los te laten. Je past je sneller aan bij andere omstandigheden, na een geboorte, scheiding, verhuizing....
Waterviolier
Waterviolier (Waterviolet)

Trots afstandelijk
Eenzaamheid
TYPE :Ben je kalm, rustig bekwaam en graag op jezelf? Kom je vaak asociaal en koel over?

Positief:Je relaties met andere mensen worden hartelijker, je helpt anderen met plezier en je staat meer open. Je wordt zachtmoediger.
Wijnstok
Wijnstok (Vine)

Dominant inflexibel
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
TYPE :Ben je zeer capabel, heb je veel talent en ambitie, maar ben je bazig en domineer je anderen?

Positief:Je bent vastberaden zonder dominant te zijn. Je wordt een meer begripvolle leider en helpt anderen hun weg te vinden.
cichorei
Wilde Cichorei (Chicory)

Egoistisch en dominant
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
TYPE : Speel je altijd een dominante rol over je partner en je naasten? Hou je alleen van anderen als ze iets voor jou terug doen?

Positief: Je kunt onzelfzuchtig voor anderen zorgen en werkeliojk onvervalste liefde tonen.
Wilde appel
Wilde appel (Crab Apple)

Zelfhaat. Gevoel van onreinheid
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Heb je een afkeer van jezelf en heb je een reinigingsremedie nodig voor lichaam en geest?

Positief:Je kunt je eigen onvolmaaktheden en die van anderen weer accepteren. Je afvoer van afvalstoffen wordt verbeterd, je krijgt minder huidproblemen.
Witte paardekastanje
Witte paardekastanje (White Chestnut)

Ongewenste gedachten, mentale discussies
Onvoldoende interesse in het nu
TYPE :Heb je zorgelijke gedachten die je niet uit je hoofd kunt zetten? Redeneer en denk je maar door?

Positief:Je krijgt gemoedsrust en een heldere geest. De antwoorden komen als vanzelf
Zomereik
Zomereik (Oak)

Uitgeput maar worstelt door
Moedeloosheid en wanhoop
TYPE :Voel je je meestal moedig en sterk, maar ben je nu uitgeput en moe en ga je steeds maar door, ga je over je eigen grenzen?

Positief:De energietoevoer hesrtelt zich en je kunt weer voldoen aan je plichten maar je kunt ook goed voor jezelf zorgen.
Zonneroosje
Zonneroosje (Rock Rose)

Paniek
Angst
TYPE :Heb je last van paniekaanvallen na een ernstig ongeluk of bij acute bedreiging van ziekte, ramp of overval....

Positief:Je krijgt weer moed en tegenwoordigheid van geest. Je bent nu kalm in noodsituaties.
Bronwater
Bronwater (Rock Water)

Zelfonderdrukking zelfverloochening
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
TYPE :Ben je star en streng voor jezelf ? Vaak overwerkt, nooit tevreden over je eigen prestaties?

Positief:Het wordt mogelijk voor je om te leven met hoge idealen met een open en flexibele gedachtengang. Je kunt je eigen innerlijk volgen.